Organami Sułtanatu są:

  • Sułtan
  • Dywan
  • Wielki Wezyr

Sułtan może organizować terenowe jednostki organizacyjne (muhafazy) i powoływać na ich czele szejków. Obecnie istnieją następujące muhafazy:

  • Rolandia

Na wniosek Wielkiego Wezyra Sułtan może tworzyć także inne urzędy.