Bardzo szybko po powstaniu Sułtanat uzyskał pierwsze tereny. Najpierw pozyskano Rolandię, a następnie Ung. Ung sprzedano we wrześniu 2017 roku po tym, jak Monarchia Austro-Węgierska zaatakowała te posiadłość. Później zostały one również zorganizowane w muhafazy (inaczej prowincje) zarządzane przez szejków. Poniżej znajduje się pełna lista ziem i posiadłości Sułtanatu.

Muhafazy Wittasydów

Rolandia – posiadłość o powierzchni 666 ha, położona na zachód od Dreamopolis i Saudade, w okręgu Saudade w Księstwie Furlandii i Luindoru (Królestwo Dreamlandu). Na jej terenie znajduje się siedziba Sułtanatu i rezydencja Wittasydów: Bekka-Heach.

Sułtanat kupił Rolandię 28 stycznia 2017 roku za 99.900 D. Pierwszym Szejkiem Rolandii była Cirilla Fiona Ellen Riannon.

Faktorie handlowe

Faktoria Wittasydów w Ostwolf – placówka handlowa założona w Ostwolf w Marchii Metropolitalnej w Królewskiej Prowincji Luskanii w Królestwie Elderlandu w dniu 21 listopada 2017 roku. Obsługuje rynek elderlandzki.

Faktoria Wittasydów w Eldoracie – placówka handlowa założona w Eldoracie w Konsulacie Sclavinii w Księstwie Sarmacji w dniu 23 listopada 2017 roku. Obejmuje rynek sarmacki.

Posiadłości posiadane w przeszłości

Ung – posiadłość o powierzchni 78.914 ha, położona w północno-wschodniej części Królestwa Węgier, przy granicy z Galicją i Lodomerią (Monarchia Austro-Węgierska). Na terenie tej muhafazy znajdowała się siedziba Wittasydów w Ungvár i rezydencja Wittasydów: Zamek Ungvár.

Sułtanat kupił Ung 8 czerwca 2017 roku za 5 beczek wina z Dreamlandu, 15 beczek wina z Triestu oraz 10 milionów KOH.

Od 21 września 2017 roku Sułtanat Wittasydów nie kontroluje Ung, które zostało bezprawnie zajęte przez wojska Monarchii Austro-Węgierskiej, a przedstawiciele Sułtanatu Wittasydów przepędzeni z posiadłości. Więcej o prawach Sułtanatu do Ung znajduje się w tej ekspertyzie. Po 4 dniach nadarzyła się okazja sprzedać Ung, co Wittasydzi uczynili. Kupiec trafił się w Sarmacji, wydając na Ung 158.151 lt.