Sułtanat zrzesza osoby fizyczne na zasadzie dobrowolności. Aby zostać członkiem Sułtanatu należy zgłosić się w tym wątku na forum dyskusyjnym. Wniosek rozpatrzy Sułtan.

Członkowie honorowi

  1. Daniel von Witt – Sułtan
  2. Auksencjusz Butodziej-Witt – Emir
  3. Oskar ben Grozny Witt – Emir

Członkowie zwyczajni

  1. Tomasz von Habsburg – kapudan pasza Flotylli Awarskiej
  2. Emil Potocki