Sułtanat Wittasydów (wcześniej Sułtanat Dreamlandu) to z formalnego punktu widzenia instytucja prywatna działająca na terytorium Królestwa Dreamlandu, będąca własnością Kompanii Wittów Kingsman. W praktyce jest to organizacja parapaństwowa, która symuluje swoje działania jak normalne państwo wirtualne, jednakże nim nie jest. Działalność Sułtanatu prowadzona jest zgodnie z prawem Królestwa Dreamlandu, a sam Sułtanat działa dla chwały Królestwa. Nie rości sobie również prawa do żadnego terytorium, a wszystkie nabywane przez niego ziemie stają się jego własnością zgodnie z literą prawa.

Geneza powstania

W styczniu 2017 roku doszło do eskalacji konfliktu dreamlandzko-sarmackiego wokół południowej części wyspy Awara, która w latach 2005-2015 należała do Królestwa Scholandii, a później przez miesiąc do Królestwa Dreamlandu. Później Królestwo formalnie zrezygnowało z Awary Południowej na rzecz Księstwa Sarmacji, co do dziś dnia budzi wiele kontrowersji, a spór jest ciągle żywy, nasilając się z czasem. Tak czy inaczej styczeń 2017 był bardzo gorący. Konflikt rozlał się także na inne pola, a do starcia stanęły również całkiem nowe persony. Jednym z tych, którzy ujadają Sarmację za jej podstępne, zbójeckie i nazistowskie metody uzyskiwania dominacji w Mikroświecie, jest Daniel von Witt. Będąc Premierem Królestwa Dreamlandu w czasie sarmackiego rozbójnictwa na arenie międzynarodowej i zagarnięcia przez Grodzisk nienależnej mu południowej części wyspy Awara, stanął po stronie Królestwa Scholandii. Doczekał się za to tytułu Sułtana Dreamlandu, który uroczyście nadał mu jego oponent Roland Heach-Romański. Dzień później, 22 stycznia 2017 roku, Sułtan Dreamlandu proklamował powstanie Sułtanatu Dreamlandu. 25 stycznia 2017 roku Sułtanat zmienił nazwę na Sułtanat Wittasydów, a na jego terenie rodzina Wittów nazywana jest odtąd dynastią Wittasydów.

Zakończenie działalności

Sułtanat Wittasydów został zlikwidowany przez Kompanię Wittów Kingsman w dniu 15 marca 2018 roku w związku z niemożnością realizacji wszystkich jego zadań.